Nyhedsbrev for offentlige kunder marts 2016

Nyhed - 10. marts 2016

Billig olie, kul og CO2-priser trak elprisen med

I de seneste tre måneder er de danske elpriser blevet påvirket af lunt vejr, store vandreserver og vigende priser på fossile brændsler og CO2-kvoter.

Læs mere

Nyhed - 10. marts 2016

Bygherreleverancer – sparer de penge?

Mange kommuner køber i disse år store lysanlæg tilbage. Når anlæggene skal renoveres, er det fristende at skifte fra hoved- til bygherreleverancer.

Læs mere

Nyhed - 10. marts 2016

Nye ERFA-træf om klimavenlig opvarmning, gode energimærker og Smart Cities i praksis

På vores to næste ERFA-træf sætter vi fokus på kvaliteten af energimærker, klimavenlige varmeanlæg uden for fjernvarmenet og konkrete Smart City-projekter.

Læs mere

Nyhed - 10. marts 2016

Nyt stærkt værktøj til energirenovering af offentlige bygninger

På Energiforum 2016, der netop er blevet afholdt lancerede SEAS-NVE værktøjet "Energidatabasen", der er udviklet til at maksimere energibesparelser på tværs af store offentlige bygningsporteføljer.

Læs mere

Nyhed - 10. marts 2016

Succesfuld lysfestival sætter Sorø på landkortet

Hvert år ved Kyndelmisse jager byen vintermørket på flugt med masser af kreativt lys på bygninger, træer, plæner og veje.

Læs mere